GLUMPERS

Grupa przyjaciół, mających przeciwstawne cechy charakteru, nieustannie wchodzi w interakcje, dzięki czemu poczujemy prawdziwą moc braterstwa i równości pomimo różności.